Real Avtomatlaşdırma-Logo

REAL AVTOMATLAŞDIRMA NƏDİR ?

Çox vaxt effektiv idarəetmə üçün hər bir müəssisənin özünə xas olan individual prosesləri avtomatlaşdırlması tələb olunur. Misal üçün eyni malı (məhsulu) müxtəlif ölçü vahidlərində anbarda saxlamaq, istehsalata verilmək və məhsul istehsal etmək tələbi ola bilər. Eyni qaydada Sahibkar müxtəlif meyyarlar üzrə idarəetmə üçün müxtəlif analitikalı məlumatlar, hesabatlar istəyə bilər və ya şirkətin xüsusiyyətinə uyğun modul və ya altsistemlər yazılmalı tələbi qoyula bilər. Əas rutin əməliyyatların avtomatlaşdırıması şirkətin şəffavlığını və effektivliyini artırır. 1C məhsullarını istifadə edərək şirkətinizin tələblərinə uyğun proqram təminatı qurmaqla, əməkdaşlarıın işini tam avtomatlaşdıra, şirkətinizin fəaliyyətini təhlil edə, biznes üçün mühim qərarlar verə bilərsizniz.

BİZNESİN EFFEKTİV ETMƏK YOLLARI HAQQINDA ÖYRƏNİN : İstənilən ölçüdə olan biznesin effektiv idarəetmə yollarını tapmaqda Sizə kömək edərik. Tövsiyyələr verərik, biznesinizi avtomatlaşdırarıq, mövcud sisteminizi təkmilləşdirərik və təlimlər keçərik.


Aşağıdakı göstəricilərin əldə olunmasına yardımçı olarıq:


1.Gəlirlərin artırılması (soyuq satış)

2. Xərclərin azalması

3. İdarəetmənin artırılması və şəffavlığın təmin edilməsi


Tez nəticə sizi təcübləndirəcək! Statistika üzrə real avtomatlaşdırma xərclərini ilk 3 ayda özünü doğruldur. Mütəxəssislərimiz 1C tərəfindən hazırlanmış iş texnologiyası üzrə təlimlərdən və sertifikasiyadan keçərək, Sizə 1C:Müəssisə platforması əsasında cari qanunvericilikdən və hesabatlılıqdan başqa digər biznes proseslərinin avtomatlaşdırılması və effektivliyin artırılması üzrə dəstək olacaqlar.

Komandamız nələri bacarır ?

1.Hansı istiqamət və proseslərdə avtomatlaşdırmanın effektiv olacağını müəyyən etmək.

2. Şirkətinizin xüsusiyyətinə uyğun həll yolları tapmaq və adaptasiya emək.

3. 1C: Müəssisə sistemində effektiv işləməyi tədris etmək.

Yuxarıda sadalananlar əl ilə daxil edilən əməliyyatları azaltmaqla yanaşı, xərclərin azaldılması, biznes proseslərin optimallaşdırılması, əldə ediləcək dolğun məlumatların təhlili nəticəsində operativ qərarların verilməsi və şirkətin gəlirinin artırılmasına səbəb olacaqdır. Öz təcrübəmizdən bir neçə nümunə paylaşırıq: