1C MƏLUMAT BAZALARININ AUDİTİ VƏ RƏY VERİLMƏSİ

Avadanlıqların və orada saxlanılan məlumat bazaları ilə bağlı problemlərdən heç kim yüz faiz sığortalanmayıb. Gah elektrik təchizatı xətalı işləyəcək, gah yeni bir virus sistemə düşəcək, gah da təcrübəsiz bir işçi təsadüfi şəkildə məlumatları siləcək, dəyişdirəcək, yanlış saxlayacaq. Və artıq proqram sistem xətaları göstərir, hesabatın məlumatları isə inadla "uyğun gəlmir"... Xoşbəxtlikdən, məlumat bazasının auditini vaxtında sifariş etməklə, bu problemi asanlıqla həll edə və hətta onun yaranamasının qarşısını almaq olar.

1C-informasiya bazalarının auditi - proqram xətalarının aşkarlanması və aradan qaldırılması məqsədilə tətbiq olunan tədbirlər kompleksidir. Audit vasitəsilə proqramın cari vəziyyəti, parametrlərin düzgünlüyü və avtomatlaşdırılmış sistemlərin təkmilləşdirilməsi müəyyənləşdirilir. Auditin məqsədi - 1C məlumat bazanızda məlumatların doğruluğunu, ilkin sənədlərin qeydiyyatının düzgünlüyünü yoxlamaq və reqlament prosedurları ilə işləməyə yönəlmiş, «1C: Müəssisə 8» məlumat sisteminin xətasız, fasiləsiz və effektiv işləməsini təmin etməkdir.

Xidmət çoxlu sayda registrləri olan sistemlər üçün xüsusilə aktualdır. 1C-də ən sadə əməliyyat kimi görünə bilən yanlış qeydiyyat, bundan sonra gələn hesablamaların etibarsız olmasına və ya yanlış hesabat məlumatları əsasında idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsinə səbəb ola bilər. Yanlış uçotun nəticəsi isə mühüm iqtisadi zərərlərə, cərimələrə və cəzalara səbəb ola bilər.

1C Auditi
1C Məlumat
Məlumat bazasının auditi aşağıdakı hallarda tövsiyə olunur:
 • Proqram sərbəst olaraq tətbiq olunub;
 • İstifadəçi təlimatları yoxdur və ya müəyyən səbəblərə görə təlimatlar istifadə olunmur;
 • Proqram səriştəsiz şirkət tərəfindən tətbiq edilib və nəticədə istifadəçilərdə çoxlu problem yaranıb;
 • Sistemdə hesabatların etibarsız olması ilə bağlı narahatlıqlar mövcuddur;
 • Yeni alt sistemin tətbiqindən sonra;
 • Müəyyən bir müddətdən sonra (adətən bir ay) müstəqil fəaliyyətin görülməsi və avtomatlaşdırma layihəsi başa çatdıqdan sonra;
 • Yanlış idarəetmə qərarları ilə bağlı risklərin azaldılmasına yönəldilmiş mütəmadi auditlər aparmaq məqsədilə.

Şirkətimiz proqramınızda mövcud olan məlumatların keyfiyyətilə bağlı Sizə dəstək olacaq, irrasional qərarları və səhvləri aşkarlamağa, sistemi optimal vəziyyətə gətirmək üçün həll yollarını müəyyən etməyə kömək edəcəkdir.

Audit çərçivəsində şirkətimizin mütəxəssisləri proqramınızda sənədlərin qeydiyyatının düzgünlüyünü, registrda yerləşən məlumatların doğruluğunu, reqlament prosedurları ilə işin ardıcıllığını yoxlayacaqlar. Bazanızın analizi əsasında mütəxəssis problemli əməliyyatları, registrları müəyyən edəcək, onların aradan qaldırılması üçün tövsiyələr hazırlayacaq və aşkar edilən problemlərin həllinə dair plan tərtib edəcək.

Bu işdə ən mühüm amil - sistemdən kənar olan, peşəkar, obyektiv, situasiyanı sürətli analiz edən, mövcud təcrübə əsasında hal-hazırda yaranan problemlərin həlli üçün Sizə tövsiyələr verə bilən mütəxəssislərdir.

Əgər Siz - mühasib, baş mühasib və ya maliyyə şöbəsinin rəhbərisinizsə, o zaman 1C məlumat bazasının vaxtında yoxlanılması, mühasibat uçotunda səhvləri tapmaq və bərpa etmək büdcə xərclərinizi optimallaşdırmağa kömək edəcəkdir.

Əgər Siz - rəhbərsinizsə, audit vasitəsilə həmişə uçotun düzgün aparıb-aparılmadığını yoxlaya bilərsiniz və (qeyri-dəqiqliklər aşkarlandıqda) işçilərin işində hansı səhvlərin olduğunu anlamaq imkanınız olacaq.

1C Baza
1C Rəy Verilməsi
Məlumat bazasının audit işlərinin nəticələri əsasında, bizim şirkətin mütəxəssisləri «Məlumat bazasının audit nəticələri haqqında hesabat» təqdim edəcəklər (audit üçün seçilmiş sahələrə əsaslanaraq):
 • Bu və ya digər sənədlərlə işləməkdə problemlər və məsləhətlər;
 • 1C proqramınıza yerləşdirilmiş metodologiyaya əsaslanan müəyyən biznes əməliyyatlarının əks olunmasında problemlər vəməsləhətlər;
 • İstifadə olunan informasiya sistemi xidmətləri ilə bağlı problemlər və məsləhətlər, məsələn, rol əsaslı giriş nəzarətinin təşkili, istifadəçi təlimatları, məlumatların təhlükəsizliyi və sadalanan xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr;
 • İnformasiya sistemində effektiv işləmək üçün istifadəçi personalının biliklərinin və onların praktiki bacarıqlarının qiymətləndirilməsi və aşkar edilmiş çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına dair tövsiyələr.
 • Sifarişçi aşkar edilmiş məsələlərin risklərinin və bazanın təkmilləşdirmə işlərinin qiymətləndirilməsi əsasında işlərin həyata keçirilməsi barədə qərar qəbul edə bilər. Sifarişçi sərbəst olaraq və ya şirkətin mütəxəssislərinin köməyi ilə mövcud problemləri aradan qaldıra, informasiya sisteminin səmərəliliyini artıra bilər.
 • Məlumat bazasının auditini təkcə hesabat dövrünün bağlanmasından əvvəl deyil, həm də plandankənar - hesabatda səhvlərin qarşısını almaq üçün aparmaq faydalıdır.
 • İnformasiya sisteminin auditi xidmətlərinin qiyməti tədqiq edilən sahə və obyektlərin sayına görə müəyyən olunur.

Daha ətraflı məlumat üçün bizimlə əlaqə saxlayın.

Əlaqə